icon
i
i
+30. 2310 282 243
+30. 6944 603898
Τσιμισκή 130 και Φιλικής Εταιρείας γωνία, 2ος Όρ, Θεσσαλονίκη

Αποτελέσματα και πιθανές επιπλοκές

Μονιμότητα αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των διαθλαστικών επεμβάσεων – με απαραίτητη προϋπόθεση το σωστό προεγχειρητικό έλεγχο -είναι μόνιμα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 95% των περιπτώσεων. Εάν υπάρξει υποστροφή σημαντικού βαθμού μέσα στον πρώτο μετεγχειρητικό χρόνο πραγματοποιείται επανεπέμβαση χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ( εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες παράμετροι από πλευράς οφθαλμού).

Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως οφθαλμικές ή συστηματικές παθήσεις, όπως π.χ καταρράκτης ή διαβήτης μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση εκ νέου διαθλαστικών ανωμαλιών στον οφθαλμό. Επιπλέον  οφθαλμοί με υψηλές μυωπίες στατιστικά εμφανίζουν συχνότερα ορισμένες παθήσεις όπως αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, καταρράκτη, γλαύκωμα κλπ ανεξάρτητα αν έχει γίνει διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος με laser ή όχι.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους όλοι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτικό ετήσιο οφθαλμολογικό έλεγχο ανεξάρτητα της καλής μετεγχειρητικής τους καταστάσεως. 

 
Πιθανές επιπλοκές

  • Στο μεγαλύτερο ποσοστό των επεμβάσεων δεν παρατηρείται κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρόλα αυτά  σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές. Ευτυχώς οι επιπλοκές αυτές πέρα από σπάνιες είναι –στην πλειονότητά τους – και αντιμετωπίσιμες.
  • Η συχνότερη "επιπλοκή" είναι η υποστροφή του διαθλαστικού σφάλματος. Η συχνότητα εμφάνισης της  κυμαίνεται μεταξύ 1-10% και είναι μεγαλύτερη για υψηλού βαθμού διαθλαστικές ανωμαλίες .  επηρεάζεται επιπλέον από ιδιαιτερότητες του κάθε οφθαλμού και από τον τρόπο που αυτός επουλώνεται μετεγχειρητικά. Εάν ο ασθενής είναι ικανοποιημένος από την συνολική ποιότητα της όρασης του μετεγχειρητικά  μπορεί να χρησιμοποιεί βοηθητικά γυαλιά μόνο περιστασιακά (νυχτερινή οδήγηση,  παρακολούθηση  τηλεόρασης κτλ.). Εάν όμως επιθυμεί τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία από οπτικά βοηθήματα μπορεί να υποβληθεί σε επανεπέμβαση –εφόσον οι παράμετροι του οφθαλμού του το επιτρέπουν- χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση κατά τον πρώτο χρόνο μετά την επέμβαση.
  • Παροδικά και για μια περίοδο 6 περίπου μηνών είναι δυνατόν να παρατηρηθούν διακυμάνσεις της ποιότητας όρασης και περιστασιακές ενοχλήσεις (αίσθηση ξένου σώματος, φωτοευαισθησία και άλως γύρω από τα φώτα το βράδυ). Οι ενοχλήσεις αυτές τις περισσότερες φορές επιτρέπουν την φυσιολογική ζωή των ασθενών  χωρίς τη χρήση βοηθημάτων όρασης.
  • Παροδική ξηροφθαλμία που αντιμετωπίζεται τη συχνή χρήση τεχνητών δακρύων. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται η μετεγχειρητική χρήση τεχνητών δακρύων για τουλάχιστον 2-3 μήνες.
  • H σοβαρότερη επιπλοκή οφείλεται σε μόλυνση της επιφάνειας του κερατοειδούς (κερατίτιδα) από μικροοργανισμούς (μικρόβια, μύκητες). Το ευτύχημα είναι ότι πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή (<1%) . Ανάλογες μολύνσεις  σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα  (έως και 10% σε κάποιες μελέτες) παρατηρούνται καθημερινά από λανθασμένη χρήση και κακή υγιεινή των φακών επαφής.
  • Επιπλοκές κατά την κατασκευή του κρημνού ή flap κατά τη διάρκεια της επέμβασης (ατελές flap, total cap , buttonhole). Οι επιπλοκές αυτές είναι εξαιρετικά σπάνιες ιδιαίτερα όταν η δημιουργία του flap πραγματοποιείται με Femtosecond laser τελευταίας γενιάς όπως είναι το VISUMAX (http://www.meditec.zeiss.com/C125679E00525939/ContainerTitel/Visumax_en/$File/index_en.html). Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλοκές κατά την κατασκευή του flap  τότε η επέμβαση είναι προτιμότερο να αναβληθεί για περίπου 3 μήνες χωρίς δυσάρεστες συνέπειες για τον ασθενή. Έντονες πτυχώσεις (striae) επιφάνεια του κρημνού ή παρεκτόπιση αυτου μετεγχειρητικά ανατάσσονται άμεσα με εξαιρετική επιτυχία.
  • Η  κερατεκτασία, δηλαδή η παθολογική αύξηση της καμπυλότητας του κερατοειδούς με συνοδό πρόκληση ανώμαλου αστιγματισμού , προκαλείται λόγω αλλαγής της δομής και της αρχιτεκτονικής του κερατοειδούς. Η πιθανότητα εμφάνισης της ελαχιστοποιείται με τον σωστό προεγχειρητικό έλεγχο (αποκλεισμό υποκλινικών μορφών κερατόκωνου, ακριβής προσδιορισμός του προεγχειρητικού πάχους κερατοειδους και του αναμενόμενου υπολειπόμενου πάχους στρώματος κτλ.) Στην περίπτωση  κερατεκτασίας  ο ασθενής  μπορεί να χρειάζεται να φοράει σκλήρους φακούς επαφής αποκατάσταση της όρασης του ή να υποβληθεί σε θεραπεία διασύνδεσης κολλαγόνου (cross linking) για σταθεροποίηση της κατάστασης του.