+30. 2310 282 243

+30. 6944 603898

Τσιμισκή 130 και Φιλικής Εταιρείας γωνία, 2ος Όρ, Θεσσαλονίκη

Εξοπλισμός Ιατρείου

Στο Ιατρείο υπάρχει ο ακόλουθος εξοπλισμός:

Σχισμοειδής Λυχνία – Σύστημα  Βιομικροσκόπησης TOPCON SL-D7


7b

 

 

 

 

 

Bιομικροσκόπιο υψηλής ευκρίνειας για τον έλεγχο του πρόσθιου αλλά και του οπίσθιου ημιμορίου του οφθαλμού με δυνατότητα λήψης εικόνων υψηλής ανάλυσης και δυνατότητα καταχώρησης τους σε ηλεκτρονικό αρχείο για την παρακολούθηση και σύγκριση της πορείας οφθαλμικών παθήσεων.

 

 

 

 

Ηλεκτρονικό Φορόπτερο TOPCON CV-5000


 
 
 
 
 
 
 
Πολυόργανο για αποτελεσματικότερο έλεγχο της διάθλασης και της οπτικής οξύτητας. Διαθέτει πολωτικά φίλτρα, ενσωματωμένα πρίσματα, φακούς Bagolini, πράσινο-κόκκινο φακό για ορθοπτικές μετρήσεις και δυνατότητα ελέγχου της διόφθαλμης λειτουργίας.
 

 

Αυτόματο ηλεκτρονικό φακόμετρο TOPCON CL 100

2


Σύστημα αυτόματης μέτρησης των γυαλιών (μονοεστιακών - πολυεστιακών - πρισμάτων) και ελέγχου των οπτικών τους κέντρων. 


Αυτόματο ηλεκτρονικό διαθλασίμετρο - κερατόμετρο TOPCON 8900  

        ark-top-kr-8900
 

Σύστημα αυτόματης μέτρησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού

 

 Tοπογραφία κερατοειδούς  HUMPREY ATLAS™ 9000

 

Σύστημα απεικόνισης του κερατοειδούς, ΑrcStep placido υψηλής ανάλυσης με αναβαθμισμένο λογισμικό, για την καλύτερη δυνατή απεικόνιση του κερατοειδούς στην διαθλαστική χειρουργική (προεγχειρητικός έλεγχος καταλληλότητας ασθενούς) και στις παθήσεις του κερατοειδούς (διάγνωση και παρακολούθηση κερατοκώνου , corneal warpage κτλ.)  

 

Οπτική Τομογραφία Συνοχής Cirrus HD-OCT Model 400

cirrus_oct
Αναλυτής του οπισθίου ημιμορίου με την ριζοσπαστική τεχνολογία της σπεκτροσκοπικής οπτικής τομογραφίας συνοχής υψηλής ανάλυσης για έλεγχο της μικροσκοπικής δομής του αμφιβληστροειδούς, των οπτικών ινών και της μορφολογίας της οπτικής θηλής, του κερατοειδούς και της γωνίας του προσθίου θαλάμου.

Αντικειμενική και αξιόπιστη παρακολούθηση παθήσεων της ωχράς κηλίδας (ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, διαβητικό οίδημα ωχράς κτλ) καθώς και της ανταποκρισής τους στη θεραπεία με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις.
Λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος για την αντιμετώπιση χειρουργικών παθήσεων της ωχράς κηλίδας (επιωχρικές μεμβράνες, διαβητικές ελκτικές αποκολλησεις αμφ/δους)

oct2-04machole-octoct2-06

    

Οπτικά Πεδία Octopus 600


Octopus 600
Αναλυτής στατικής περιμετρίας  της εταιρείας Haag -Streit για ανάλυση και παρακολούθηση των γλαυκωματικών αλλοιώσεων. Χαρακτηρίζεται από την ευκολία εκτέλεσης εξετάσεων με ταχύτητα και υψηλή επαναληψιμότητα. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα διαγνωστικών εξετάσεων πρώιμης διάγνωσης του γλαυκώματος η οποία- σε συνδυασμό με την ύπαρξη Cirrus OCT στο ιατρείο- διευκολύνει σημαντικά τη διαφοροδιάγνωση γλαυκώματος- οφθαλμικής υπερονίας

 

Βιομετρία - A Υπερηχογραφία

 OcuScan  

  
Σύστημα  υπερηχογραφικής βιομετρίας εμβύθισης και υπερηχογραφικής παχυμετρίας 20ΜΗz για τον ακριβή προσδιορισμό ενδοφακών, πάχους κερατοειδούς κλπ.

Argon Laser Zeiss Visulas 532s Vite

Πρόκειται για συσκευή φωτοπηξίας Argon laser κατάλληλη για την αντιμετώπιση της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας, των φλεβικών θρομβώσεων, την περιχαράκωση ρωγμών και εκφυλιστικών αλλοιώσεων αμφιβληστροειδούς.

Χαρακτηρίζεται από την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητά της με δυνατότητα εφαρμογής εκτεταμένων θεραπειών (παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία) σε μία ή δύο το πολύ συνεδρίες. Επίσης σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα εφαρμογής βολών μικρής διάρκειας με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πόνου, του περιορισμού του οπτικού πεδίου των ασθενών καθώς και των υπολοίπων παρενεργειών της θεραπείας με laser.

zeiss vite

 YAG laser VISULAS YAG III

Πρόκειται για συσκευή YAG laser για την αντιμετώπιση του δευτερογενούς καταρράκτη και τη θεραπεία του οξέος γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Χαρακτηρίζεται από την ακριβή εστίαση και την αποτελεσματικότητα με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της εκλυόμενης ενέργειας. Έτσι επιτυγχάνεται η μείωση της μετεγχειρητικής φλεγμονής και η αποφυγή φθοράς παράπλευρων οφθαλμικών δομών (ενδοφακού, κερατοειδούς κ.α. )

Zeiss VisuLAS YAG